ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ពិព័រណ៍ពន្លឺអន្តរជាតិហុងកុង (បោះពុម្ពរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ)

    ពិព័រណ៍ពន្លឺអន្តរជាតិហុងកុង (បោះពុម្ពរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ)

    នៅក្នុងស្រមោលនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចសកល ការតាំងពិពណ៌អន្តរជាតិ និងព្រឹត្តិការណ៍ក្រៅបណ្តាញដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ហើយត្រូវលុបចោល ឬពន្យារពេល។ដើម្បីជំរុញ និងជួយដល់ពាណិជ្ជកម្មបរទេសក្នុងស្រុក...
    អាន​បន្ថែម